St Joseph's Parish Nambour
Login 
August 12, 2018    -    August 18, 2018 (Week 33)
Parish Calendar


Category:
Category: Parish Calendar

 

Sun
Aug 12

Mon
Aug 13

Tue
Aug 14

Wed
Aug 15

Thu
Aug 16

Fri
Aug 17

Sat
Aug 18

  * 19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
    * ASSUMPTION
     
6:30am           6:30am» Mass
 
7:00am 7:00am» Mass
           
7:30am              
8:00am 8:00am» Sacramental Program - Christine Cockroft
           
8:30am            
9:00am 9:00am» Mass
      9:00am» Christian Meditation St John Bosco
   
9:30am              
10:00am 10:00am» Sacramental Program - Fred de Waard & B. Vella
           
10:30am     10:30am» Cenacle of the Marion Movement of Priest
     
11:00am 11:00am» Adoration in Chapel
          11:00am» Ukrainian Mass
11:30am            
12:00pm            
12:30pm            
1:00pm            
1:30pm            
2:00pm            
2:30pm            
3:00pm            
3:30pm            
4:00pm              
4:30pm             4:30pm» Reconciliation
5:00pm 5:00pm» Mass at Yandina
          5:00pm» Sacramental Program - Rosanna Tumelty
5:30pm            
6:00pm       6:00pm» Sacramental Program - Cora Ware
    6:00pm» Evening Mass for Sunday
6:30pm            
7:00pm     7:00pm» Vigil Mass for Assumption
7:00pm» Confirmation Reconciliation