St Joseph's Parish Nambour
Login 
Sunday, January 28, 2018
Parish Calendar


Category:
Category: Parish Calendar

28
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Description:
4TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

7:00am [7:00am] Mass
Description:
Mass

7:30am  
8:00am  
8:30am  
9:00am [9:00am] 9:00 Lay Led Liturgy St John Bosco
Description:
9:00 9:00 Lay Led Liturgy St John Bosco

[9:00am] Mass
Description:
Mass

9:30am  
10:00am  
10:30am  
11:00am [11:00am] Adoration in Chapel
Description:
Adoration in Chapel

11:30am
12:00pm
12:30pm
1:00pm
1:30pm
2:00pm
2:30pm
3:00pm
3:30pm
4:00pm  
4:30pm  
5:00pm